Gallery

मल व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित वन, बाली चक्र र नाइट्रोजन स्थरिकरण सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम

मल व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित वन, बाली चक्र र नाइट्रोजन स्थरिकरण सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम

विषय वस्तुहरु

. मल व्यवस्थापन:

२. कृषिमा आधारित वन :

३. बालि परिक्रमा:

४. नाइट्रोजन फिक्सिङ प्लान्ट:

५. अन्य आधारभुत विषयवस्तुहरु स्वस्थ माटो, बाली उत्पादकता वृद्धि र वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्धन, दिगो कृषि अभ्यास सम्बन्धी ज्ञान र सीपहरू प्रदानमा सहयोग पुगोस ।