Team Grid

Gyan Bahadur Bohara

Chairperson

Bhanubhakata joshi

Act. Chairperson

Sushila Kathayat

Treasure

Janak Bahadur Dwal

Secretary

Ramananda Joshi

Sub Secretary

Ganga Rokaya

Member